Lịch phát sóng các chương trình truyền hình trên kênh VTVCab9 hôm nay (6-10-2018)

00:00 Dạy Golf 2018 Số 13
00:30 Báo Chí Góc Nhìn 2018 Số 39
01:00 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
01:30 INFO 360 2018 Số 76
02:00 An cư 2018 Số 40
02:30 TÀI CHÍNH THÔNG MINH 2018 Số 40
03:00 BẢN TIN KINH TẾ
03:15 Sitcom Đàn Ông Sau 5h Số 12
03:30 INFO 360 2018 Số 76
04:00 Thế Giới 23 độ 5 2018 Số 39
04:30 TÀI CHÍNH THÔNG MINH 2018 Số 40
05:00 INFO 360 2018 Số 76
05:30 Báo Chí Góc Nhìn 2018 Số 39
06:00 Bản tin thị trường P1
06:15 0610 Dự Báo Thời Tiết P1
06:30 Sắc màu thể thao
06:45 Sàn Bất Động Sản 2018 Số 40 P1
06:50 Sàn Bất Động Sản 2018 Số 40 P2
07:00 Khám Phá Công Nghệ 2018 Số 40
07:30 TÀI CHÍNH THÔNG MINH 2018 Số 40
08:00 Hài Dân Gian Số 156
08:45 Dạy Golf 2018 Số 3
09:00 INFO 360 2018 Số 75
09:30 TÀI CHÍNH THÔNG MINH 2018 Số 40
10:00 BẢN TIN KINH TẾ
10:15 Sitcom Đàn Ông Sau 5h Số 12
10:30 Thế Giới 23 độ 5 2018 Số 39
11:00 Hồ sơ Lửa (Việt Nam 200T) P2 Tập 39
12:00 Sắc màu thể thao
12:15 Sitcom công sở truyền kỳ Số 22
13:00 Không Để Em Cô Nữa
14:00 An cư 2018 Số 40
14:30 INFO 360 2018 Số 75
15:00 Sàn Bất Động Sản 2018 Số 40 P1
15:15 Dạy Golf 2018 Số 12
15:30 Báo Chí Góc Nhìn 2018 Số 39
16:00 Sắc màu thể thao
16:15 Dạy Golf 2018 Số 8
16:30 BẢN TIN KINH TẾ
16:45 Hài Dân Gian Số 161
17:00 Kết Nối SWING Việt Số 8
17:45 Sàn Bất Động Sản 2018 Số 40 P5
18:00 Hồ sơ Lửa (Việt Nam 200T) P2 Tập 40
19:00 Sitcom công sở truyền kỳ Số 27
19:15 Hài Dân Gian Số 27
20:00 Dạy Golf Số 5
20:15 Sitcom Đàn Ông Miền Nam Số 12
20:30 “INFO 360 2018 Số 76
21:00 “An cư 2018 Số 40 ”
21:30 “Kết Nối SWING Việt Số 8 ”
22:00 Sitcom công sở truyền kỳ Số 27
22:10 Hành trình 25 năm thế kỷ Số 14
22:30 “TÀI CHÍNH THÔNG MINH 2018 Số 40
23:00 BẢN TIN KINH TẾ
23:15 Sitcom công sở truyền kỳ Số 27
23:30 Báo Chí Góc Nhìn 2018 Số 39