Lịch phát sóng các chương trình truyền hình trên kênh VTVCab7 hôm nay (6-10-2018)

00:00 Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn Tập 5
01:00 Lật mặt tử thù Tập 6
02:00 Ánh sao tỏa sáng Tập 25
03:00 Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn Tập 6
04:00 Quý bà cảnh sát 2 Tập 24
05:00 Bóng tối của cám dỗ Tập 29
06:00 Ánh sao tỏa sáng Tập 26
07:00 Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn Tập 7
08:00 Quý bà cảnh sát 2 Tập 25
09:00 Lật mặt tử thù Tập 7
09:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00 Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn Tập 8
10:45 Sống cùng D-Drama 2018 VN Tập 8
11:00 Bóng tối của cám dỗ Tập 30
12:00 Quý bà cảnh sát 2 Tập 26
13:00 Lật mặt tử thù Tập 8
13:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00 Mật danh K2 Tập 4
14:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00 Ánh sao tỏa sáng Tập 27
15:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00 Lật mặt tử thù Tập 9
17:00 Bóng tối của cám dỗ Tập 31
18:00 Ánh sao tỏa sáng Tập 28
19:00 Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn Tập 9
20:00 Bóng tối của cám dỗ Tập 32
21:00 Lật mặt tử thù Tập 10
22:00 Mật danh K2 Tập 5
23:00 Ánh sao tỏa sáng Tập 28