Lịch phát sóng các chương trình truyền hình trên kênh VTVCab6 hôm nay (6-10-2018)

00:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 183
01:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 184
02:00 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 69
02:15 Nghề xưa còn lại Tập 07
02:30 Hồn Việt Tập 05
03:00 Ca nhạc – VZ Playlist Tập 177 (43′)
04:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 185
05:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 186
06:00 Ca nhạc – VZ Playlist Tập 167 (45′)
07:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 103
08:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 104
09:00 Hành Trình Khám Phá Số 5
09:30 Sitcom Nè Biết Gì Chưa Tập 41
09:45 Nghề xưa còn lại Tập 07
10:00 Ca nhạc – VZ Playlist Tập 177 (43′)
11:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 187
12:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 188
13:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 105
14:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 106
15:00 Ca nhạc – VZ Playlist Tập 179 (49′)
16:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 189
17:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 190
18:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 107
19:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 108
20:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 191
21:00 Hương Vị Cuộc Sống Tập 192
22:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 107
23:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 108