Lịch phát sóng các chương trình truyền hình trên kênh VTVCab23 hôm nay (6-10-2018)

00:00 BT Golfing World 5/10
00:15 European Tour 2018 Alfred Dunhill Links Championship Ngày 2
02:15 BT Golfing World 5/10
02:30 Tạp chí Golf
02:45 Golfing World 5/10
03:15 BT Golfing World 5/10
03:30 European Tour 2018 Alfred Dunhill Links Championship Ngày 2
05:30 BT Golfing World 5/10
05:45 GW: Captain Sorenstam
06:00 3T Golf: Máy trackman & Gậy Drive phù hợp
06:15 Tạp chí Golf
06:30 Golfing World 5/10
07:00 BT Golfing World 5/10
07:15 3T Golf: Luật Golf bóng nằm trên tee off
07:30 European Tour 2018 Alfred Dunhill Links Championship Ngày 2
09:30 3T Golf: Luật Golf bóng nằm trên tee off
09:45 Tạp chí Golf
10:00 Golfing World 5/10
10:30 3T Golf: Máy trackman & Gậy Drive phù hợp
10:45 GW: Golf nhựa
11:00 3T Golf: Xử lý bóng ở vị trí dốc nhiều
11:15 BT Golfing World Live
11:30 3T Golf: Luật Golf bóng nằm trên tee off
11:45 GW: Cặp đôi chơi Golf
12:00 Tạp chí Golf
12:15 Golfing World 5/10
12:45 3T Golf: Luật Golf bóng nằm trên tee off
13:00 European Tour 2018 Alfred Dunhill Links Championship Ngày 2
15:00 BT Golfing World 6/10
15:15 3T Golf: Bóng trên dốc Up Hill
15:30 BT Golfing World 6/10
15:45 3T Golf: Máy trackman & Gậy Drive phù hợp
16:00 Tạp chí Golf
16:15 Golfing World 5/10
16:45 European Tour 2018 Alfred Dunhill Links Championship Ngày 2
18:45 BT Golfing World 6/10
19:00 European Tour 2018 Alfred Dunhill Links Championship Ngày 3
23:00 BT Golfing World 6/10
23:15 GW: Wentworth’s big finish
23:30 3T Golf: Đánh hố 7 sân Chí Linh
23:45 GW: Captain Sorenstam