Lịch phát sóng các chương trình truyền hình trên kênh VTVCab22 hôm nay (6-10-2018)

00:00 Quê nhà tôi ơi Số 16
00:30 Ẩm thực quanh ta Số 65
01:00 Thực đơn đỉnh Số 16
01:15 Sống ở Việt Nam Số 28
01:30 Thế giới tự nhiên Số 15
02:00 Hồn Việt Số 3
02:30 Quê nhà tôi ơi Số 16
02:45 Câu chuyện nghệ thuật Số 16
03:00 Thế giới tự nhiên Số 16
03:30 Nhịp sống quanh ta Số 14
04:00 Cùng sao khám phá Số 16
04:15 Nghề xưa còn lại Số 16
04:30 Thế giới tự nhiên Số 17
05:00 Việt Nam Đất Nước Con người Số 9
05:30 Thực đơn đỉnh Số 16
05:45 Sống ở Việt Nam Số 28
06:00 Thế giới tự nhiên Số 18
06:30 Đi là đến Số 8
07:00 Quê nhà tôi ơi Số 16
07:15 Câu chuyện nghệ thuật Số 16
07:30 Thế giới tự nhiên Số 12
08:00 Hồn Việt Số 3
08:30 Cùng sao khám phá Số 15
08:45 Nghề xưa còn lại Số 15
09:00 Thế giới tự nhiên Số 13
09:30 Nhịp sống quanh ta Số 14
10:00 Hương vị Việt Số 3
10:15 Tour de Vietnam Số 31
10:30 Thế giới tự nhiên Số 14
11:00 Ẩm thực quanh ta Số 65
11:30 Thực đơn đỉnh Số 16
11:45 Sống ở Việt Nam Số 28
12:00 Thế giới tự nhiên Số 15
12:30 Hồn Việt Số 3
13:00 Quê nhà tôi ơi Số 16
13:15 Câu chuyện nghệ thuật Số 16
13:30 Thế giới tự nhiên Số 16
14:00 Nhịp sống quanh ta Số 14
14:30 Cùng sao khám phá Số 16
14:45 Nghề xưa còn lại Số 16
15:00 Thế giới tự nhiên Số 17
15:30 Việt Nam Đất Nước Con người Số 9
16:00 Thực đơn đỉnh Số 16
16:15 Sống ở Việt Nam Số 28
16:30 Thế giới tự nhiên Số 18
17:00 Đi là đến Số 8
17:30 Quê nhà tôi ơi Số 16
17:45 Câu chuyện nghệ thuật Số 16
18:00 Khám phá Châu Âu Số6
18:30 Việt Nam – Đất nước – Con người- Số 13
19:00 Cùng sao khám phá Số 15/16
19:15 Hương vị Việt Số 1/18
19:30 Thế giới tự nhiên Số 16
20:00 Nhịp sống quanh ta Số 14
20:30 Cùng sao khám phá Số 16
20:45 Nghề xưa còn lại Số 16
21:00 Thế giới tự nhiên Số 17
21:30 Việt Nam Đất Nước Con người Số 9
22:00 Thực đơn đỉnh Số 16
22:15 Sống ở Việt Nam Số 28
22:30 Thế giới tự nhiên Số 18
23:00 Đi là đến Số 8
23:30 Quê nhà tôi ơi Số 16
23:45 Câu chuyện nghệ thuật Số 16