Lịch phát sóng các chương trình truyền hình trên kênh VTVCab19 hôm nay (6-10-2018)

00:00 Cô dâu thời hiện đại Tập 6
01:00 Cô gái kiêu kỳ Tập 1
02:00 Chỉ muốn anh yêu em Tập 1
03:00 Chú cá mang tên Wanda
05:00 Cô dâu thời hiện đại Tập 6
06:00 Chỉ muốn anh yêu em Tập 1
07:00 Cô gái kiêu kỳ Tập 1
08:00 Chú cá mang tên Wanda
10:00 Cô dâu thời hiện đại Tập 6
11:00 Chỉ muốn anh yêu em Tập 2
12:00 Cô gái kiêu kỳ Tập 1
13:00 Cô dâu thời hiện đại Tập 6
14:00 Chú cá mang tên Wanda
16:00 Chỉ muốn anh yêu em Tập 2
17:00 Cô dâu thời hiện đại Tập 7
18:00 Cô gái kiêu kỳ Tập 2
19:00 Chỉ muốn anh yêu em Tập 2
20:00 Hạng võ phá tần
22:00 Cô dâu thời hiện đại Tập 7
23:00 Cô gái kiêu kỳ Tập 2