Lịch phát sóng các chương trình truyền hình trên kênh VTVCab12 hôm nay (6-10-2018)

00:00 Góc Làm Đẹp 2018 Số 39
00:15 Hài Dân Gian 2018 Số 39
01:00 Bắt Mạch Tình Yêu 2018 Số 40
01:30 Chuyện show biz.bt 2018 Số 200
02:00 Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T) Tập 188
02:45 Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN Số 18
03:00 Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Tập 42
04:00 Hậu trường vui nhộn(HQ 62T) Tập 44
04:45 Chuyện show biz.bt 2018 Số 200
05:00 Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2 Tập 32
06:00 Bản Tin Thị Trường
06:30 Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN Số 7
07:00 Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Tập 40
08:00 Chuyện show biz.bt 2018 Số 200
08:30 Góc Làm Đẹp 2018 Số 40
08:45 Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam Số 10
09:00 Hương Vị Cuối Tuần 2018 Số 40
09:30 Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T) Tập 245
10:15 Bắt Mạch Tình Yêu 2018 Số 39
11:00 Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN Số 7
11:15 Chuyện show biz.bt 2018 Số 200
11:30 Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2 Tập 32
12:45 Hương Vị Cuối Tuần 2018 Số 40
13:00 Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018 Số 6
13:30 Góc Làm Đẹp 2018 Số 39
14:00 Hậu trường vui nhộn(HQ 62T) Tập 36
15:15 Chuyện show biz.bt 2018 Số 197
15:45 Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN Số 11
16:00 Bắt Mạch Tình Yêu 2018 Số 40
16:50 Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN Số 6
17:15 Chuyện show biz.bt 2018 Số 200
17:30 Hương Vị Cuối Tuần 2018 Số 40
18:00 Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T) Tập 300
19:00 Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018 Số 6
19:30 Góc Làm Đẹp 2018 Số 40
19:50 Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2 Tập 33
20:50 Chuyện show biz.DB 2018 Số 40
21:15 Hài Dân Gian 2018 Số 40
22:15 GameShow Đào Thoát Số 24
23:00 Cô Dâu Mất Tích (Hàn Quốc 22T) Tập 21