Lịch phát sóng các chương trình truyền hình trên kênh VTV4 hôm nay (30-6-2018)

00:00
Bản tin tiếng Việt 0h
00:20
Sức sống thể thao
00:25
Thời tiết du lịch
00:30
Đường lên đỉnh Olympia
01:15
Người Việt bốn phương
01:30
Sân khấu
Cải lương: Thầy Ba Đợi – Phần 1
03:00
Bản tin tiếng Pháp
03:30
Núi sông bờ cõi
Nơi đảo xa
04:00
Giai điệu cuộc sống
Hoài mong
04:15
Tinh hoa võ thuật
Người sắt ở Tây Nguyên
04:30
Cảm ơn cuộc đời
04:45
Tác phẩm mới
Chợ quê
05:00
Phim truyện
Ranh giới thiện ác – Tập 33
05:45
Thời tiết du lịch
06:00
Người Việt bốn phương
06:15
Đường lên đỉnh Olympia
07:00
Cà phê sáng
08:00
Bản tin tiếng Anh
08:30
Culture Mosaic
09:00
Núi sông bờ cõi
Nơi đảo xa
09:30
Thế giới tuổi thơ
Vui cùng hoa lúa – Số 24
10:00
Sân khấu
Cải lương: Thầy Ba Đợi – Phần 1
11:30
Du lịch và Ẩm thực
Gia Lai – Sắc Màu Tây Nguyên
12:00
Bản tin tiếng Việt 12h
12:30
Điều ước thứ 7
13:15
Phim truyện
Ranh giới thiện ác – Tập 33
14:00
Tác phẩm mới
Chợ quê
14:15
Sáng kiến và giải pháp
Số 5
14:45
Tạp chí xã hội
Huyền chíp
15:00
Bản tin tiếng Anh
15:30
Ký sự
Phương Nam du ký – Tập 3,4
16:00
Phim cuối tuần
Đảo ngọt
17:45
Từ những miền quê
18:00
Bản tin tiếng Anh
18:15
Tinh hoa võ thuật
Người sắt ở Tây Nguyên
18:30
Xin chào, Việt Nam
Xin chào, Việt Nam
19:00
Bản tin tiếng Trung
19:30
Góc nhìn
19:55
Nhịp đập Việt Nam
20:00
Sắc màu các dân tộc
Chuyện kể ở Nà Rì
20:30
Núi sông bờ cõi
Nơi đảo xa
21:00
Bản tin tiếng Việt 21h
21:20
Sức sống thể thao
21:25
Thời tiết du lịch
21:30
Bizline
22:00
Week in Review
22:10
S – Việt Nam
22:15
Phim truyện
Ranh giới thiện ác – Tập 33
23:00
Bản tin tiếng Nga
23:30
Thế giới tuổi thơ
Vui cùng hoa lúa – Số 24