Lịch phát sóng các chương trình truyền hình trên kênh SCTV4 hôm nay (5-11-2018)

00:00:00
PHIM – GIÁ CỦA NỤ CƯỜI – TẬP 22
01:00:00
PHIM – BẢN NĂNG THÉP – TẬP 28
02:00:00
PHIM – GIÁ CỦA NỤ CƯỜI – TẬP 22
03:00:00
PHIM – TÌNH VÀ TỘI – TẬP 66
04:00:00
GTTH – SIÊU THỊ CUỘC SỐNG – TẬP 207
06:00:00
CHÀO CỜ
06:02:00
GTTH – THẾ GIỚI PHỤ NỮ – TẬP 192
06:30:00
THTT – LET’S CÀ PHÊ
08:00:00
GTTH – SIÊU THỊ CUỘC SỐNG – TẬP 206
10:00:00
GTTH – MAX MUAY THÁI – TẬP 40
11:00:00
GTTH – THẾ GIỚI PHỤ NỮ – TẬP 211
11:30:00
GTTH -THE HIPFEST SHOW – TẬP 6
12:00:00
THTT – SIÊU THỊ CUỘC SỐNG – TẬP 208
14:00:00
PHIM – THẾ THÁI NHÂN TÌNH – TẬP 17
15:00:00
GTTH – LET’S SHOWBIZ – TẬP 199
15:30:00
GTTH – MẸO VẶT CUỐI TUẦN – TẬP 17
16:00:00
GTTH -THẾ GIỚI PHỤ NỮ – TẬP 192
16:30:00
GTTH – GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG – TẬP 19
17:00:00
PHIM – BẢN NĂNG THÉP – TẬP 29
18:00:00
PHIM – TÌNH VÀ TỘI – TẬP 30
18:30:00
THTT – LET’S CÀ PHÊ
20:00:00
PHIM – THỦ ĐOẠN TÌNH TRƯỜNG – TẬP 36
21:00:00
PHIM – GIÁ CỦA NỤ CƯỜI – TẬP 23
22:00:00
GTTH – SỰ CỐ BẤT NGỜ – TẬP 120
22:30:00
PHIM – TÌNH VÀ TỘI – TẬP 68
23:30:00
GTTH – THẾ GIỚI PHỤ NỮ – TẬP 192