Lịch phát sóng các chương trình truyền hình trên kênh SCTV3 hôm nay (5-11-2018)

06:00:00
ĐỘI BAY SIÊU ĐẲNG S3 – TẬP 03 & 04
06:30:00
CÔNG CHÚA ORI S2 – TẬP 06
07:00:00
VÕ THẦN GIÁP SĨ – TẬP 26
07:30:00
CHIẾN XA THẦN THÚ S2 – TẬP 18
08:00:00
BÁNH KEM THẦN KÌ – TẬP 36
08:30:00
TAYO – XE BUÝT BÉ NHỎ – TẬP 34
09:00:00
PONY BÉ NHỎ TÌNH BẠN DIỆU KÌ S6 – TẬP 22
09:30:00
QUYẾT ĐẤU YO KWON DO – TẬP 42 (HẾT)
10:00:00
LEGO FRIENDS – CÂU CHUYỆN TÌNH BẠN -MINI MOVIE – TẬP 01
10:30:00
KUNG FU THẦN QUYỀN – TẬP 24
11:00:00
ĐỘI BAY SIÊU ĐẲNG S3 – TẬP 05 & 06
11:30:00
CÔNG CHÚA ORI S2 – TẬP 07
12:00:00
VÕ THẦN GIÁP SĨ – TẬP 27
12:30:00
CHIẾN XA THẦN THÚ S2 – TẬP 19
13:00:00
BÁNH KEM THẦN KÌ – TẬP 37
13:30:00
TAYO – XE BUÝT BÉ NHỎ – TẬP 35
14:00:00
PONY BÉ NHỎ TÌNH BẠN DIỆU KÌ S6 – TẬP 23
14:30:00
CẬU BÉ ĐIỆN QUANG S1 – TẬP 01
15:00:00
LEGO FRIENDS – CÂU CHUYỆN TÌNH BẠN -MINI MOVIE – TẬP 02
15:30:00
KUNG FU THẦN QUYỀN – TẬP 25
16:00:00
CHIẾN XA THẦN THÚ S2 – TẬP 20
16:30:00
CÔNG CHÚA ORI S2 – TẬP 08
17:00:00
BÁNH KEM THẦN KÌ – TẬP 38
17:30:00
TAYO – XE BUÝT BÉ NHỎ – TẬP 36
18:00:00
PONY BÉ NHỎ TÌNH BẠN DIỆU KÌ S6 – TẬP 24
18:30:00
CẬU BÉ ĐIỆN QUANG S1 – TẬP 02
19:00:00
LEGO FRIENDS – CÂU CHUYỆN TÌNH BẠN -MINI MOVIE – TẬP 03
19:30:00
KUNG FU THẦN QUYỀN – TẬP 26 (HẾT)
20:00:00
ĐỘI BAY SIÊU ĐẲNG S3 – TẬP 07 & 08
20:30:00
CÔNG CHÚA ORI S2 – TẬP 09
21:00:00
VÕ THẦN GIÁP SĨ – TẬP 28
21:30:00
CHIẾN XA THẦN THÚ S2 – TẬP 21
22:00:00
CẬU BÉ ĐIỆN QUANG S1 – TẬP 02
22:30:00
LEGO FRIENDS – CÂU CHUYỆN TÌNH BẠN -MINI MOVIE – TẬP 03
23:00:00
PONY BÉ NHỎ TÌNH BẠN DIỆU KÌ S6 – TẬP 24
23:30:00
TAYO – XE BUÝT BÉ NHỎ – TẬP 36