Lịch phát sóng các chương trình truyền hình trên kênh SCTV18 hôm nay (5-11-2018)

0:00:00
CON GÁI CỦA MẸ – TẬP 19
00:50:00
SỐNG Ở VIỆT NAM – TẬP 138
01:00:00
KHÍ PHÁCH ANH HÙNG – TẬP 2
01:50:00
NHẠC PHIM
02:00:00
CÔ NÀNG CÁ TÍNH – TẬP 4
03:00:00
THỪA THẮNG TRUY KÍCH – TẬP 26
03:50:00
NHẠC VIỆT
04:00:00
CON GÁI CỦA MẸ – TẬP 19
04:50:00
SỐNG Ở VIỆT NAM – TẬP 138
05:00:00
KHÍ PHÁCH ANH HÙNG – TẬP 2
05:50:00
NHẠC PHIM
06:00:00
THỪA THẮNG TRUY KÍCH – TẬP 26
06:50:00
NHẠC VIỆT
07:00:00
CON GÁI CỦA MẸ – TẬP 19
07:50:00
SỐNG Ở VIỆT NAM – TẬP 138
08:00:00
KHÍ PHÁCH ANH HÙNG – TẬP 2
08:50:00
NHẠC PHIM
09:00:00
CÔ NÀNG CÁ TÍNH – TẬP 4
10:00:00
THỪA THẮNG TRUY KÍCH – TẬP 26
10:50:00
NHẠC VIỆT
11:00:00
CON GÁI CỦA MẸ – TẬP 19
11:50:00
SỐNG Ở VIỆT NAM – TẬP 138
12:00:00
KHÍ PHÁCH ANH HÙNG – TẬP 2
12:50:00
NHẠC PHIM
13:00:00
CÔ NÀNG CÁ TÍNH – TẬP 4
14:00:00
THỪA THẮNG TRUY KÍCH – TẬP 26
14:50:00
NHẠC VIỆT
15:00:00
CON GÁI CỦA MẸ – TẬP 19
15:50:00
SỐNG Ở VIỆT NAM – TẬP 138
16:00:00
CÔ NÀNG CÁ TÍNH – TẬP 4
17:00:00
KHÍ PHÁCH ANH HÙNG – TẬP 2
17:50:00
NHẠC PHIM
18:00:00
CÔ NÀNG CÁ TÍNH – TẬP 5
19:00:00
THỪA THẮNG TRUY KÍCH – TẬP 27
19:50:00
NHẠC VIỆT
20:00:00
CON GÁI CỦA MẸ – TẬP 20
20:50:00
SỐNG Ở VIỆT NAM – TẬP 139
21:00:00
KHÍ PHÁCH ANH HÙNG – TẬP 3
21:50:00
NHẠC PHIM
22:00:00
CÔ NÀNG CÁ TÍNH – TẬP 5
23:00:00
THỪA THẮNG TRUY KÍCH – TẬP 27
23:50:00
NHẠC VIỆT