Lịch phát sóng các chương trình truyền hình trên kênh SCTV1 hôm nay (5-11-2018)

00:00:00
MỸ NHÂN VÀO BẾP – TẬP41,42
00:30:00
CƯỜI ĐA CẢM XÚC TẬP 21
01:00:00
THIÊN THẦN 1001_P2 – TẬP 173
01:25:00
TÁM XUYÊN VIỆT – TẬP 117,118
02:00:00
ĐỪNG THỬ LÒNG NHAU_TẬP 1. LO LẮNG LỠ LÀNG
02:35:00
OSIN
03:00:00
QÚY ÔNG TRỞ LẠI _TẬP 6
04:00:00
THIÊN THẦN 1001_P2 – TẬP 173
04:25:00
TÁM XUYÊN VIỆT – TẬP 117,118
05:00:00
CƯỜI ĐA CẢM XÚC TẬP 21
05:25:00
LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH
06:00:00
MỸ NHÂN VÀO BẾP – TẬP43,44
06:30:00
CƯỜI ĐA CẢM XÚC TẬP 22
07:00:00
THIÊN THẦN 1001_P2 – TẬP 174
07:25:00
TÁM XUYÊN VIỆT – TẬP 119,120
08:00:00
ĐỪNG THỬ LÒNG NHAU_TẬP 2. YÊU YỂU “ÌU IU”
08:32:00
PHỤ HUYNH RỞM
09:00:00
QÚY ÔNG TRỞ LẠI _TẬP 7
10:00:00
THIÊN THẦN 1001_P2 – TẬP 174
10:25:00
TÁM XUYÊN VIỆT – TẬP 119,120
11:00:00
CƯỜI ĐA CẢM XÚC TẬP 22
11:25:00
THÁCH CƯỚI
12:00:00
MỸ NHÂN VÀO BẾP – TẬP45,46
12:30:00
CƯỜI ĐA CẢM XÚC TẬP 23
13:00:00
TÁM XUYÊN VIỆT – TẬP 121,122,123
14:00:00
ĐỪNG THỬ LÒNG NHAU_TẬP 3. NGOẶT NGANG NGOẶT NGƯỢC
14:34:00
SỢ QUÁ SỢ
15:00:00
QÚY ÔNG TRỞ LẠI _TẬP 8
16:00:00
TÁM XUYÊN VIỆT – TẬP 121,122,123
17:00:00
CƯỜI ĐA CẢM XÚC TẬP 23
17:25:00
TRỜI CHO
18:00:00
MỸ NHÂN VÀO BẾP – TẬP47,48
18:30:00
CƯỜI ĐA CẢM XÚC TẬP 24
19:00:00
TÁM XUYÊN VIỆT – TẬP 124,125,126
20:00:00
ĐỪNG THỬ LÒNG NHAU_TẬP 4. TRẮC TRỞ TRỤC TRẶC
20:30:00
XIN LỖI
21:00:00
QÚY ÔNG TRỞ LẠI _TẬP 9
22:00:00
TÁM XUYÊN VIỆT – TẬP 124,125,126
23:00:00
CƯỜI ĐA CẢM XÚC TẬP 24
23:25:00
NHÀ TẮM SINH VIÊN